Nyheter

Augusti 23

Här kommer en efterlängtad uppdatering om vad som händer med Rödbergsviks Bastu bygge.
Se filmen! 🎥 🤩👇

Vill du vara med och stödja bastu projektet är du varmt välkommen att ge ett bidrag.
Swishnr 123 073 28 42 🙏
Skriv ditt namn på meddelande.16 Juli 2022

Takstolarna på plats. Nu börjar man kunna se konturerna.
90% av reglarna är återanvänt virke som vi fått från Skrotfrag i Uddevalla - stort tack!
Arbetet fortsätter under sommaren måndagar och fredagar fm. med början kl. 9.30.👍18 Juni 2022

I dag har vi arbetat och färdigställt beachplan och gymstationer i Rödbergsvik🏋
Tack alla som kom och hjälpte till på ett fantastiskt bra sätt - tillsammans blir det bra!27 Maj 2022

Nu är bastubygget igång och äntligen har vi tagit första spadtaget mot en färdig bastu.🏋
Vill du vara med och stödja projektet är du varmt välkommen att ge ett bidrag
Swisha till 123 073 28 42 och skriv ditt namn på meddelande. 👍7 Maj 2022

Nu är beachplanen återställd och redo för vårens och sommarens matcher! 👍🏐
Gymstationer installeras i nästa vecka och efter det kan de användas. 🏋️‍♀️
Tack för allt fix idag och tack Kenneth som kom med kaffe o bulle! ☕️ 🍪 🤗💫


4 Mars 2022

Nu är det hög tid att börja bastubygget. 🔨
Vi kommer skapa en planeringsgrupp då bygglov har vunnit laga kraft - vill du vara med? 🌟
Om du vill delta eller bidra på annat sätt - kanske har du överblivet byggmaterial som kan komma till användning?
Hör av dig till,
Richard Åkerman 0723007940 eller
Sune Andreasson 0705666360

Välkommen! ✨🌷🤗29 december 2021

Kära vänner - fantastiska nyheter! 🌟

Vi önskar er alla ett riktigt gott nytt år. 🥂
Ett år som kommer att få se vår planerade bastu på plats och i full gång. Mark- och miljööverdomstolen (MMÖD) har nämligen den 21 december 2021 meddelat beslutet att INTE ge prövningstillstånd i vårt bygglovsärende. Detta innebär i all korthet att Mark- och miljödomstolens dom står fast. Som ni kanske minns så skickade vi i oktober ut en uppdatering som visste att berätta att:

"Den reducerade gruppen nöjde sig inte med den rättsliga bedömningen utan överklagade till Mark- och Miljööverdomstolen (MMÖD). Men som vi konstaterat i tidigare uppdatering - nu är ribban högre! Nu måste gruppen först få prövningstillstånd (PT) innan MMÖD befattar sig med ärendet i sak. För att det ska hända måste gruppen övertyga MMÖD att något av de fyra fall som krävs för PT faktiskt föreligger.
Dessa fyra fall är:

1. Domstolen finner att det finns anledning att tvivla på att MMD dömt rätt;
2. Domstolen anser att det inte går att bedöma om MMD har dömt rätt utan att man tar upp målet;
3. Domstolen behöver ta upp målet för att ge andra domstolar vägledning i rättstillämpningen; och
4. Domstolen bedömer att det finns synnerliga skäl att ta upp målet av någon annan anledning.”
MMÖD konstaterar i sitt beslut att den efter en genomgång av målet kommit fram till at det inte finns sådana skäl att ge prövningstillstånd i detta fall. Det beslutet kan inte överklagas.

Tillsammans är bäst - NU KÖR VI! 🤩💪🌟

Vill du vara med och stödja projektet är du varmt välkommen att ge ett bidrag till Swishnr 123 073 28 42 och skriv ditt namn på meddelande - Tack! :)


Juli 2020

Bygglov!!

Samhällsbyggnadsnämnden i Lysekils Kommun fattade vid sitt möte den 26 juni 2020 ett enhälligt beslut att godkänna föreningens ansökan om byggnadslov för bastun samt rivning av den befintliga förrådsbyggnaden. Bättre avslutning på den varma försommaren kan man ju inte tänka sig - eller hur?!

Beslutet motiverades med att ”åtgärden är planenlig, uppfyller utformningskraven, kan antas uppfylla tekniska egenskapskrav, samt inte kan anses medföra en betydande olägenhet för omgivningen”.

Så långt - så bra. Tilläggsavtal om förfoganderätt har dessutom ingåtts med kommunen liksom ett tillägg som klargör godkänd placering av grillplats och utegym.

Innan vi kan ”sätta spaden i marken” återstår just nu bara att inhämta startbesked och upprätta en kontrollplan samt att arrangera med kommunen om utsättning/inmätning. Det räknar vi med händer efter semesterperioden.Under tiden måste nämndens beslut också få vinna laga kraft.

Överklaga kan man ju alltid göra - från de delgivna sakägarnas sida. Och det ska vi nog räkna iskallt med kommer att hända.

Såå...även om vi alla glädjer oss beslutet så ska vi inte räkna med att bygget börjar förrän i höst. Men då har vi något att se fram mot under vintern och nästa sommar också.

Njut nu av det väder som bjuds, så ses vi på Rödbergsviks badplats!
Ta hand om dig! ❤
Arbetsgruppen Rödbergsvik


Maj 2020

RIKTIGT GODA NYHETER

I fredags, den 15 maj 2020 skrev Skaftö Norra Samhällsförening på ett ”skötselavtal” med kommunen. I och med det har vi blivit ett framgångsrikt ”pilotfall” och ett framtida föregångsexempel för drift av andra badplatser inom kommunen som kommunen själv inte driver och bekostar. Tack alla ni som har stöttat oss på så många olika sätt, genom aktiva insatser i alla tänkbara former, pengar och allmänt visad uppskattning. Det här blev en tydlig milstolpe och ett erkännande av att det vi gjort är uppskattat - också av Lysekils kommun.

Att vi nu tillsammans med kommunen arbetar med den gemensamma utvecklingen och uppgraderingen av vår älskade badplats är riktigt goda nyheter.

I all korthet innebär avtalet att det vi redan gör, ”sköta om och underhålla” badplatsen nu blir ett tydligt uttalat samarbete med kommunen under ett nytt format ”föreningsdrift”. Badplatsen upplåts alltså till föreningen för att vi ska underhålla den som allmän plats för allmänhetens bruk för bad men det är nu också tydligt sagt att det ska kunna inkludera ”andra aktiviteter som naturligt utövas på eller i anslutning till en badplats”. Det förtydligar avtalet så här:
”Exempel på sådana aktiviteter kan vara boule, andra boll- eller fjädersporter, utomhusgym, kajakpaddling eller bastubad m.m.”

Avtalet betyder också att det ska finnas en kontinuerlig dialog med kommunen om hur utvecklingen av vår badplats ska gå till i praktiken, inklusive stegvis utveckling, arbete med underhållsplan m.m.
Nu ser vi verkligen fram mot sommaren.

Ta hand om dig! ❤
Arbetsgruppen


Vad händer i Rödbergsvik?

Sakta men säkert rör det på sig i Norra Bingen i Rödbergsvik. Markberedningen som genomfördes före midsommar förra året har besiktigats och godkänts av kommunen. Boulebanan och bollplanen har klarat vinterns väder hyfsat. Lite sand har spolats bort och dagvatten från Evensås har svämmat över när det regnat som mest, men det skall inte vara några större problem att rätta till i samband med vårstädningen den 16/5 kl 10:00. Max 50 personer och 2M avstånd.

I Etapp 2 är det Bastu och UteGym som gäller. I slutet av februari kunde vi informera om hur bastun är tänkt att se ut. Vi hade redan då lämnat in en bygglovsansökan. Eftersom närboende har synpunkter på våra planer har handläggningen dragit ut på tiden, men vi räknar med att få besked i början av juni.

Kommunen har tagit fram en badstrandsstrategi där ett antal badplatser skall skötas av ideella föreningar. Rödbergsvik är en av dessa och därför har vi tillsammans med kommunen utarbetat ett skötselavtal där vi årligen skall stämma av åtgärder och aktiviteter som utförts under året som gått samt komma överens om en plan för året som kommer. Efter en del kringelikrokar känns det som att vi tillsammans med kommunen hittat ett bra upplägg.

Under tiden har vi också sökt och fått pengar (25 tkr) till UteGymmet från Thordénstiftelsen. Närmast skall vi komplettera Leaderansökan med några offerter och planera för genomförande av Etapp 2. Med dessa som underlag ska vi se över kalkylerna. Vi behöver säkert ytterligare lite bidrag, men får också vara beredda att rätta mun efter matsäck. Naturligtvis blir vi också beroende av vilka frivilliga insatser vi kan räkna med och vilka insatser vi behöver köpa in. Vi skall nog inte räkna med att bastun är på plats innan semestern, men hoppas att Ute Gym eller del av UteGym skall vara det.

Ta hand om dig! ❤️

Augusti 2019

Markberedningen är nu klar, material har rensats bort och nytt tillförts. Det finns nu bra ytor för Boule, Bollspel mm. Stenbumlingar som låg inne i NB har flyttats och förstärker nu skyddet mot höst- och vinterstormar. Markberedningen genomfördes i slutet av juni och både boule och beachvolley har spelats under sommaren. Mycket glädjande att se så många människor, stora som små från olika nationaliteter besöka beachplanen/boulebanan och skapa rörelseglädje tillsammans.Boulesällskapet invigde banan den 6 juli. En solig sommardag kunde vi räkna in ett hundratal personer som badade, spelade, lekte och fiskade krabbor i Rödbergsvik.