Senast nytt i Rödbergsvik

Maj 2020

RIKTIGT GODA NYHETER

I fredags, den 15 maj 2020 skrev Skaftö Norra Samhällsförening på ett ”skötselavtal” med kommunen. I och med det har vi blivit ett framgångsrikt ”pilotfall” och ett framtida föregångsexempel för drift av andra badplatser inom kommunen som kommunen själv inte driver och bekostar. Tack alla ni som har stöttat oss på så många olika sätt, genom aktiva insatser i alla tänkbara former, pengar och allmänt visad uppskattning. Det här blev en tydlig milstolpe och ett erkännande av att det vi gjort är uppskattat - också av Lysekils kommun.

Att vi nu tillsammans med kommunen arbetar med den gemensamma utvecklingen och uppgraderingen av vår älskade badplats är riktigt goda nyheter.

I all korthet innebär avtalet att det vi redan gör, ”sköta om och underhålla” badplatsen nu blir ett tydligt uttalat samarbete med kommunen under ett nytt format ”föreningsdrift”. Badplatsen upplåts alltså till föreningen för att vi ska underhålla den som allmän plats för allmänhetens bruk för bad men det är nu också tydligt sagt att det ska kunna inkludera ”andra aktiviteter som naturligt utövas på eller i anslutning till en badplats”. Det förtydligar avtalet så här:
”Exempel på sådana aktiviteter kan vara boule, andra boll- eller fjädersporter, utomhusgym, kajakpaddling eller bastubad m.m.”

Avtalet betyder också att det ska finnas en kontinuerlig dialog med kommunen om hur utvecklingen av vår badplats ska gå till i praktiken, inklusive stegvis utveckling, arbete med underhållsplan m.m.
Nu ser vi verkligen fram mot sommaren.

Ta hand om dig! ❤
Arbetsgruppen


Vad händer i Rödbergsvik?

Sakta men säkert rör det på sig i Norra Bingen i Rödbergsvik. Markberedningen som genomfördes före midsommar förra året har besiktigats och godkänts av kommunen. Boulebanan och bollplanen har klarat vinterns väder hyfsat. Lite sand har spolats bort och dagvatten från Evensås har svämmat över när det regnat som mest, men det skall inte vara några större problem att rätta till i samband med vårstädningen den 16/5 kl 10:00. Max 50 personer och 2M avstånd.

I Etapp 2 är det Bastu och UteGym som gäller. I slutet av februari kunde vi informera om hur bastun är tänkt att se ut. Vi hade redan då lämnat in en bygglovsansökan. Eftersom närboende har synpunkter på våra planer har handläggningen dragit ut på tiden, men vi räknar med att få besked i början av juni.

Kommunen har tagit fram en badstrandsstrategi där ett antal badplatser skall skötas av ideella föreningar. Rödbergsvik är en av dessa och därför har vi tillsammans med kommunen utarbetat ett skötselavtal där vi årligen skall stämma av åtgärder och aktiviteter som utförts under året som gått samt komma överens om en plan för året som kommer. Efter en del kringelikrokar känns det som att vi tillsammans med kommunen hittat ett bra upplägg.

Under tiden har vi också sökt och fått pengar (25 tkr) till UteGymmet från Thordénstiftelsen. Närmast skall vi komplettera Leaderansökan med några offerter och planera för genomförande av Etapp 2. Med dessa som underlag ska vi se över kalkylerna. Vi behöver säkert ytterligare lite bidrag, men får också vara beredda att rätta mun efter matsäck. Naturligtvis blir vi också beroende av vilka frivilliga insatser vi kan räkna med och vilka insatser vi behöver köpa in. Vi skall nog inte räkna med att bastun är på plats innan semestern, men hoppas att Ute Gym eller del av UteGym skall vara det.

Ta hand om dig! ❤️

Augusti 2019

Markberedningen är nu klar, material har rensats bort och nytt tillförts. Det finns nu bra ytor för Boule, Bollspel mm. Stenbumlingar som låg inne i NB har flyttats och förstärker nu skyddet mot höst- och vinterstormar. Markberedningen genomfördes i slutet av juni och både boule och beachvolley har spelats under sommaren. Mycket glädjande att se så många människor, stora som små från olika nationaliteter besöka beachplanen/boulebanan och skapa rörelseglädje tillsammans.Boulesällskapet invigde banan den 6 juli. En solig sommardag kunde vi räkna in ett hundratal personer som badade, spelade, lekte och fiskade krabbor i Rödbergsvik.


Kommande projekt

Ta chansen och bli givare!

Vi kan inte förverkliga planerna om vi inte kan finansiera. Kommunen stödjer några badplatser på Skaftö – men inte Rödbergsvik. Vi har placerat bidrag på ett separat konto - skiljt från Norra Skaftö samhällsförenings ekonomi. Bidragen används till de ändamål givarna prioriterar. Återbetalning sker om planerna inte förverkligas. Till dags datum har generösa givare bidragit med 185 tkr. Vi har för avsikt att sätta upp en tavla där gåvor på 5000 kr eller mer kommer att få en inskription. Vi har även fått sponsring från företag. Från Leader-programmet har beviljats 150 tkr. Vi redovisar löpande insamlingen på hemsidan och facebook. För att förverkliga etapp 2 - utegym och bastu -behövs ytterligare en del bidrag. Vill du vara med och stödja projektet är du varmt välkommen att ge ett bidrag till Swishnr 123 073 28 42 och skriv ditt namn på meddelande.

Läs mer