Projekt Rödbergsvik

Ta chansen och bli givare!

Vi kan inte förverkliga planerna om vi inte kan finansiera. Kommunen stödjer några badplatser på Skaftö – men inte Rödbergsvik. Vi har placerat bidrag på ett separat konto - skiljt från Norra Skaftö samhällsförenings ekonomi. Bidragen används till de ändamål givarna prioriterar. Återbetalning sker om planerna inte förverkligas. Till dags datum har generösa givare bidragit med 185 tkr. Vi har för avsikt att sätta upp en tavla där gåvor på 5000 kr eller mer kommer att få en inskription. Vi har även fått sponsring från företag. Från Leader-programmet har beviljats 150 tkr. Vi redovisar löpande insamlingen på hemsidan och facebook. För att förverkliga etapp 2 - utegym och bastu -behövs ytterligare en del bidrag. Vill du vara med och stödja projektet är du varmt välkommen att ge ett bidrag till Swishnr 123 073 28 42 och skriv ditt namn på meddelande.

Läs mer